• The Blog

  Што е EyeSTAR LASIK? LASIK (laser in situ keratomileusis - ласерска корекција) е амбулантско х...
  Read more...
  Брзо постоперативно закрепнување Ласик е една од најбезбедните изборни процедури во модерната мед...
  Read more...
  Гаранцијата EyeSTAR Lasik е доживотна грижа, наше ветување дека по вашето лекување ние ќе се гриж...
  Read more...
  More Posts